Tag Archives: yếu tố

Top 5 Yếu tố để trở thành Luật sư giỏi

Top 5 Yếu tố để trở thành Luật sư giỏi

có vốn ngoại ngữ tốt Bên cạnh những yếu tố trên ra thì một người luật sư cần có vốn ns goại ngữ tốt. Hiện nay đang diễn ra xu thế toàn cầu hóa là cơ hội để các luật sư có thể vươn mình, tiến xa hơn trên trường quốc …

Read More »