Top 10 Câu dịch tiếng Anh bá đạo nhất ở Việt Nam

Bánh tai heo

Thích thì chiều

Anh muốn cầu hôn em

Chanh dây

Miễn bàn

Không sao đâu

Nói lời hay- Làm việc tốt

Đi học đúng giờ

Bó tay chấm com

Kính thầy- mến bạn

Trả lời