Tag Archives: Thủ Đô Hà Nội

Top 10 Hãng kem nổi tiếng nhất tại Hà Nội

Top 10 Hãng kem nổi tiếng nhất tại Hà Nội

TRÀNG TIỀN Kem Tràng Tiền đã quá nổi tiếng đối với người dân Hà Nội và đó cũng là nhân vật kết thúc top 10 này. Hãng kem nổi tiếng đã có mặt từ năm 1958, sở dĩ tên là Tràng Tiền do kem bán trên phố Tràng Tiền. Nói đến kem …

Read More »