Điều Khoản Dịch Vụ

Điều khoản về xuất bản nội dung và nhận xét

IBlog Kiến Thức xây dựng với tiêu chí công bằng, khách quan và lành mạnh chính vì thế khi bất kì khách truy cập, thành viên hay là đơn vị nào truy cập vào https://iblogkienthuc.com/ để khai thác hay nhận xét về nội dung thì sẽ có một số ràng buộc cụ thể như sau:

Điều khoản bản quyền về xuất bản:

Các bài viết tại IBlog Kiến Thức sẽ tuyệt đối không xuất bản nội dung của các trang khác với các ý, nội dung tương tự, nhưng nếu đăng thì buộc phải trích nguồn, dẫn link tham khảo. Các thông tin, bài viết trên trang IBlog Kiến Thức có toàn quyền sử dụng với mục đích quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ và các mục đích khác.

Điều Khoản Chia Sẻ:

Moi nội dung trên IBlog Kiến Thức đều thuộc quyền sở hữu của IBlog Kiến Thức nên tất cả các chia sẻ nọi dung dưới mọi hình thức đều phải được sự đồng ý của IBlog Kiến Thức, nếu không có đều là bất hợp pháp.

+ Bạn được phép chia sẻ nội dung tại IBlog Kiến Thức nhưng buộc phải ghi rõ trích nguồn, dẫn link và tuyệt đối không được sửa bài viết khi chia sẻ tại IBlog Kiến Thức.

+ Tất cả các nội dung tại IBlog Kiến Thức không được dùng với mục đích thương mại cá nhân, in ấn lưu hành.

+ Tất cả các bài viết trên mạng xã hội, các kênh khác khi chia sẻ tại IBlog Kiến Thức đều phải để lại nguồn bài viết.

Điều khoản nhận xét trên IBlog Kiến Thức

IBlog Kiến Thức chấp nhận các bình luận, nhận xét về ý kiến cá nhân, chứ không chấp nhận về các nhận xét nói xấu, gây thù địch, hạ nhục, bôi nhọ trên các bài viết tại IBlog Kiến Thức vì IBlog Kiến Thức đi theo bài viết liệt kê chính vì thế điều này tuyệt đối là không cho phép. IBlog Kiến Thức có quyền sử dụng toàn bộ nhận xét của bạn trên IBlog Kiến Thức.

Lưu ý các vấn đề Nghiệm Cấm khác:

+ Bình luận, nhận xét sử dụng các từ ngữ, ngôn từ thô tục, mất văn hóa, thuần phong mỹ tục

+ Bình luận, nhận xét những lời lẽ khiếm nhã, có ý khiêu khách, cổ súy nói xấu, bôi nhọ về sản phẩm, dịch vụ của người khác, hoặc làm trái pháp luật.

+ Bàn về chuyện chính trị

+ Xúc phạn danh dự, nhân phẩm của người khác

+ IBlog Kiến Thức có quyền thay đổi bất kì các điều khoản, chính sách bất kì lúc nào thấy hợp lý vào tình hình phát triển, hướng đi của IBlog Kiến Thức đã đặt ra.