Tag Archives: yên phong

Top 8 Khu công nghiệp lớn nhất miền Bắc

Top 8 Khu công nghiệp lớn nhất miền Bắc

Khu công nghiệp Cộng Hòa – Chí Linh Hình thành và quy mô:Khu công nghiệp Cộng Hòa – Chí Linh được thành lập theo quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày 02/11/2007 của UBND tỉnh Hải Dương.Với diện tích lên tới 700 ha, do tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam …

Read More »